Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Ρωσίας
Ένωση Ελληνικών Κοινωνικών Οργανώσεων Ρωσίας

Ιβάν Σαββίδης: "Φυλάσσουμε κάθε κόκκο των ενθυμήσεών μας για τον Πόντο"

Με την υποστήριξη του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «Ιβάν Σαββίδη» πραγματοποιήθηκαν η ίδρυση του Κέντρου Ποντιακών Ερευνών και η ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης του Αρχαίου του Κέντρου Μελέτης και Ανάπτυξης του Ελληνικού Πολιτισμού Μαύρης Θάλασσας στο Αριστοτέλ

Στη Θεσσαλονίκη έλαβαν χώρα τα εγκαίνια του Διεθνούς Επιστημονικού Συνέδριου «Η Γενοκτονία των χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και οι συνέπειές της (1908-1923)»

Το διεθνές επιστημονικό συνέδριο «Η Γενοκτονία των χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και οι συνέπειές (1908-1923)» θα λάβει χώρα από τις 10 έως και τις 12 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη

Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης εγκαινιάζεται Κέντρο Ποντιακών Ερευνών

ΠΑΡΑΚΑΤΩ